Start

Informatie

Ons Adres

Leasing

Informatie

Autokeuring

· UW BANDEN, hou ze nauwlettend in de gaten…

Banden vormen het enige contact met het wegdek. Toch blijkt uit onderzoek dat zo'n 33.6% van het wagenpark een probleem heeft met de banden. Het is belangrijk dat de juiste banden, zoals de constructeur het voorzien heeft, gemonteerd worden. Informatie m.b.t. de banden vindt u normalerwijze in het instructieboekje.
Tijdens de keuring van personenvoertuigen, voertuigen voor dubbel gebruik en minibussen worden volgende punten onder de loep genomen: profieldiepte (minimum 1,6mm), bandenstructuur, snelheidsindex, loadindex, E-of e-markering, staat en montage. Momenteel geven een te lage snelheidsindex of loadindex evenals het ontbreken van een E-of e-markering aanleiding tot een
waarschuwing zonder herkeuring (code 4).
GOCA staat als federatie van de autokeuring achter de nieuwe regelgeving, maar is van mening dat de invoering van nieuwe maatregelen dient te worden voorafgegaan door een informatiecampagne en een redelijke overgangsperiode. Met de koude en regenachtige dagen in het vooruitzicht raden wij u aan extra toe te zien op de staat van uw banden.

Wij zetten voor u de verschillende aandachtspunten m.b.t. personenvoertuigen, voertuigen voor dubbel gebruik en minibussen op een rij.
De profieldiepte De groeven van de band moeten aan een minimale diepte van 1,6mm voldoen. Deze profieldiepte is noodzakelijk wil men de grip op het wegdek kunnen garanderen. De kanten van het profiel zijn er om bij regenweer de waterfilm te doorbreken. De groeven zijn noodzakelijk om het water af te voeren en tijdens regenval het droog contactvlak met het wegdek zo groot mogelijk te houden. GOCA raadt aan niet te wachten tot de minimale profieldiepte bereikt wordt alvorens de band te vervangen. Voldoet de profieldiepte niet aan de wettelijke norm van 1,6mm dan zal de geldigheid van het keuringsbewijs beperkt worden tot 15 dagen of zal het keuringsbewijs geen geldigheid dragen en zal aldus een verboden tot verkeer uitgereikt worden. Versleten of beschadigde banden kunnen bij een nat wegdek de aanleiding vormen tot onaangename verrassingen zoals aquaplaning, blokkerende wielen bij het remmen of verlies aan baanvastheid in een bocht.

· De bandenstructuurDe banden worden nagezien op radiale of diagonale structuur, op gelijke snelheidsindex en draagvermogen op éénzelfde as en op de gelijke bandenmaat (links en rechts). Indien een onderdeel niet voldoet aan de technische voorschriften wordt een beperkte geldigheid uitgeschreven. Een sanctie wordt opgelegd en een vervanging dringt zich op.

· De uitrustingU moet er op toezien dat u op één en dezelfde as twee gelijke banden monteert. Met gelijke banden bedoelen we banden van een zelfde structuur (radiaal / diagonaal), banden met gelijke snelheidsindex, lastindex, en van een zelfde afmeting.


Wij verduidelijken:


De
snelheidsindex duidt de snelheid aan die de band aankan. Deze index wordt voor elk type voertuig bepaald door de constructeur. Deze index vindt u terug op de band en moet overeenstemmen met het instructieboekje.
De snelheidsindex houdt niet enkel en alleen een snelheidsbeperking in. Deze index is een indicatie betreffende de weerstand tegen invloeden van buitenaf.
De snelheidsindex bepaalt het ideaal compromis tussen prestatie, weggedrag en veiligheid.

De
lastindex of loadindex geeft het draagvermogen van de band aan, deze indicatie dient eveneens gerespecteerd te worden. Een overbelaste band leidt tot een klapband.

Praktisch gezien vindt u in het instructieboekje van uw voertuig terug welke banden (maat, snelheidsindex, laadvermogen) voor uw merk en type van voertuig gehomologeerd werden. Een voertuig voorzien van de juiste banden biedt u een extra veiligheid.

Een code 4 (waarschuwing) wordt op het keuringsbewijs vermeld bij het niet respecteren van snelheidsindex en lastindex. Deze opmerking moet de bestuurder attent maken dat bij vervanging de voorschriften van de constructeur gerespecteerd moeten worden.

De
E en e - markering op de banden worden tijdens de autokeuring nagekeken. Het betreft hier een verplicht homologatienummer. De e -markering is er voor de banden die voldoen aan de Conventie van Genève van 20 maart 1958, de E -markering voor de banden die voldoen aan de Europese homologatie. In afwachting van de publicatie in het Koninklijk Besluit in navolging van de Europese Richtlijn ter zake wordt de klant attent gemaakt op een eventuele anomalie.

Een waarschuwing (code 4) zal op het keuringsbewijs worden vermeld, dit doet niets aan de geldigheidsduur van het keuringsbewijs.

De staat (beschadigingen)
Let vooral op volgende zichtbare beschadigingen aan de banden, zij kunnen uw veiligheid in gedrang brengen.

Een breuk of uitstulping, mogelijk veroorzaakt door een stoot tegen de stoeprand wijst op een breuk van de karkaskoorden of op loslating van de bandflank. Een insnijding op de zijkant van het loopvlak van de band of in de flank laat de karkaskoorden duidelijk zien.

Een rondlopende insnijding aan de hiel is het gevolg van een te lage bandendruk of te hoge gewichtsbelasting. Indien enkel het rubber is ingesneden is er geen haast, indien het weefsel geraakt is dan dringt een onmiddellijke vervanging zich
op.

Een vervorming van het loopvlak kan u opmerken aan de trillingen of het naar één kant trekken van het voertuig. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een schok of een insnijding aan de gordel van de band of verkeerde uitlijning van de wielen.

De impact van een beschadiging van de band op de verkeersveiligheid is zo groot, dat een sanctie met invloed op de geldigheid van het keuringsbewijs zich opdringt.

Er wordt nagezien of de draairichting van de banden in overeenstemming is met de reglementaire voorschriften. Want indien er tijdens de montage geen rekening wordt gehouden met de draairichting,
voorzien door de bandenconstructeur, zullen de prestaties nadelig beïnvloed worden.

Tijdens de autokeuring worden uw banden gekeurd. In functie van uw veiligheid en de veiligheid van de andere weggebruikers is het noodzakelijk bovengaande tips na te leven. Want hoe een voertuig ook ontworpen is, het gebruik ervan zal enerzijds leiden tot een geleidelijke slijtage en anderzijds leiden tot een gewijzigde afstelling van bepaalde onderdelen dus ook de banden. Dit betekent dat het oorspronkelijke prestatieniveau niet behouden blijft. Als bestuurder wordt u op een onbewuste wijze gewoon aan de geleidelijk afnemende technische mogelijkheden van het voertuig. Als bestuurder past men zich
als het ware aan het voertuig aan.

 

Zinkstraat 6
Industriezone Dassenveld
1500 HALLE

Ons adres:

Tel : 02/360.34.34
Fax : 02/381.39.90

info@bandendeproost.be

 

Snelheidssymbool

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

W

Y

ZR

Snelheid km/uur

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

270

300

>240